Heating tools for professionals

Sievert Applikationer

Applikationskoderna visar vilken typ av arbete våra olika produkter är lämpliga för.
Dessa koder kan du hitta på våra förpackningar och kataloger.

Nedan listas samtliga applikationskoder samt vilken typ av arbete de representerar.