Regulatorer

Slangbrottsventiler

Sievert regulatorer är tillverkade i mässing för att säkerställa högsta kvalitet och lång livslängd. Ventilerna har mycket hög kapacitet och exakthet i utgående tryck.

Varför använda regulatorer?

Vissa Pro 88/86 brännare såsom cyklonbrännarna och flertalet Promatic brännare kräver ett fast tryck på 2 bar för att fungera på bästa sätt. Andra brännare kan fungera även under högre tryck men även där finns det fördelar att reducera trycket från en propanflaska. Fördelen är att trycket stabiliseras och man får samma tryck en varm sommardag som en kall vinterdag. Diagrammet nedan visar hur trycket i en gasolflaska varierar allt efter temperatur. Om gasuttaget är stort medför detta att gasolflaskan kyls ned, vilket ger ett minskat tryck.

Varför använda slangbrottsventil?

Slangbrottsventilen ökar säkerheten genom att gasflödet stängs av vid slangbrott och andra större gasläckage. Användning av slangbrottsventiler rekommenderas speciellt vid användning av långa slangar. De svenska normerna föreskriver regulator alternativt slangbrottsventil vid flaskstorlekar över 2 kg. Slanganslutningen roterar fritt mot ventilhuset, vilket minskar risken för trasslande slangar. Sievert slangbrottsventiler levereras separat eller inbyggda i regulatorer.

Varför använda läcktestsystem?

Läcktestsystemet ökar säkerheten ytterligare. Tillsammans med slangbrottsventilen är LTS-ventilen utformad för att söka efter mindre läckor. Innan ett jobb påbörjas kontrollerar operatören med hjälp av LTS-ventilen att det inte uppstått läckor i systemet. Användning rekommenderas speciellt vid arbeten i dåligt ventilerade utrymmen och arbeten under marknivå. En regulator med LTS är alltid kombinerad med slangbrottsventil.

Teknisk information och sortiment