Heating tools for professionals

Engångs Gasbehållare

Engångs gasbehållare

Sieverts gasbehållare är fyllda med en automatisk viktkontroll på produktionslinjen som väger varje individuell behållare. Gasbehållarna testas sedan för läckor genom att sänka  dem
i ett nedkylt vattenbad i 3 minuter. Om gasbehållarnas vikt inte är korrekt eller om gas läcker ut under testet, så tas gasbehållaren automatiskt ut ur produktionslinjen.

De olika säkerhetsstegen under produktionen garanterar att varje gasbehållare är av högsta kvalitet och helt säker för användning.

Teknisk information och sortiment